Menu Sluiten

welkom

op de website van de Hervormde gemeente Goedereede

Sinds de Reformatie is in Goedereede een Hervormd-Gereformeerde Kerk gevestigd, die haar diensten houdt in de dorpskerk aan het Kerkpad. Vanaf 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk te Goedereede voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en draagt de naam Hervormde gemeente Goedereede. De PKN is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Collectezakken

Collecte voor Diaconie en Kerkrentmeesterlijk beheer

Wij verzoeken u uw bijdrage per bank over te maken op:

College van Diakenen:
IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede

College van Kerkrentmeesters:
IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

 

kerkomroep

live uitzendingen en opgeslagen diensten

Laatste nieuws

X