Menu Sluiten

de kerk voor u

Zending

De zendingscommissie onderhoudt contacten met de IZB (Bond voor Inwendige Zending) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Deze organisaties verzorgen opleiding, uitzending en ondersteuning van zendingswerkers. De zendingscommissie heeft als belangrijkste doel het bewust maken en betrekken van de gemeente bij het zendingswerk en het bijeenbrengen van geld voor het werk van IZB en GZB. 

Dit komt tot uiting in de volgende activiteiten: 

  • Deelname aan het adoptieprogramma Deelgenoten;  
  • Houden van project- of zendingsavonden;
  • Verkoop van het dagboek “Een hand vol koren”;
  • Organiseren van verkopingen;
  • Mededelingen in kerkblad Het Baken;
  • Collecten;
  • De zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. 

Regelmatig wordt op projectmatige wijze aandacht gevraagd voor (bijbels)-onderwijs, bijbelverspreiding, ondersteuning van zendingswerkers enz. Dit soms in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugdwerk in de gemeente. 

Als u lid wordt van de GZB of de IZB ontvangt u regelmatig informatie over de activiteiten in binnen- en buitenland. De zendingscommissie heeft als contactpersoon E. (Ewout) Tanis, telefoon 0187 493382 of via zendingscommissie@hervormdgoedereede.nl. 

X