Menu Sluiten

catechesatie

Catechesatie

De catechese – het kerkelijk onderwijs aan de jongeren en ouderen van de gemeente – wordt door de predikant verzorgd, de eindverantwoordelijkheid berust bij de kerkenraad.
Reguliere catechese

Op maandagavond wordt de gewone catechisatie gegeven. We verwachten van de ouders – gezien hun doopbelofte – dat zij hun kinderen stimuleren het catechetisch onderwijs te volgen. De Heere Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Hij belooft: “Die Mij ernstig zoeken zullen Mij vinden”.

We nodigen van harte alle jongeren van 12 jaar en ouder uit, de catechese te volgen.

Er worden vier groepen gevormd:

  • Groep A (12 jaar) van 18.30 – 19.15 uur.
  • Groep B (13 en 14 jaar) van 19.15 – 20.00 uur.
  • Groep C (15 t/m 17 jaar) van 20.00 – 20.45 uur.
  • Groep D (18 jaar en ouder) van 20.45 – 21.30 uur.

Daarnaast wordt er een extra catechese moment gezocht voor jongeren die op genoemd tijdstip beslist niet kunnen, deze catechese wordt gegeven in de pastorie, tijdstip in overleg.

Tijdens de schoolvakanties is er geen catechese.

Belijdenis catechese

De belijdenis catechisanten worden voorbereid op de openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Deze catechese draagt een meer persoonlijk karakter. Het geloofsgesprek is een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden de catechisanten toegerust. Ze leren niet alleen Bijbelteksten, ze bestuderen ook de Heidelbergse Catechismus. Zo worden ze vertrouwd gemaakt met het belijden van de Kerk. De catechisatie wordt afgesloten op de aannemingsavond. Dit is een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de kerkenraad. De ambtsdragers oordelen niet over de harten van de catechisanten, maar over de ernst waarmee zij zich voorbereid hebben op het uitspreken van hun ‘ja-woord’.

De belijdeniscatechese wordt gegeven in de pastorie, op woensdagavond (soms op dinsdagavond) van 19.15 uur – 20.45 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant, zie contact.

X