Menu Sluiten

Jong geloven

Vakantie Spel Week (VSW)

Elk jaar organiseert het VSW-team een spelweek in de laatste week van de zomervakantie apart voor de kinderen en apart voor de tieners. De VSW is bedoeld als evangelisatiemiddel voor buitenkerkelijke kinderen en tieners, maar daarnaast zijn ook de kinderen en tieners uit de gemeente welkom. 

Organisatorisch en financieel valt de VSW onder de jeugdraad. Aan de hand van het thema, dat aangedragen wordt door de Hervormd-Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) worden er Bijbelverhalen verteld en geknutseld en leuke programma’s georganiseerd. 

Vanaf 2016 is de vrijdag toegevoegd aan de VSW-dagen. Deze dag heeft een sterk evangeliserend karakter, met de doelstelling dat niet- of randkerkelijke ouderen én jongeren de activiteiten bezoeken, waardoor zij met het evangelie in aanraking komen. 

Op de zondagmorgen na de VSW vindt de afsluiting van deze dagen plaats tijdens de kerkdienst, die geleid wordt door de eigen predikant. 

X