Menu Sluiten

Ontmoeting en verdieping

Gesprekskring

De gesprekskring is bedoeld voor toerusting van de gemeente. Er wordt eenmaal per maand – op donderdagavond – bijeengekomen.
Plaats: bovenzaal van het verenigingsgebouw “de Ark”, aanvang 20.00 uur.

De predikant (ds. A. ten Brinke) die de kring leidt, geeft een inleiding of toelichting op het te bespreken hoofdstuk uit het gekozen boek. Daarna volgt een bespreking in kleine groepen. Vervolgens wordt plenair teruggekeken en afgesloten.

Allen hartelijk welkom! (Ook nieuwe gezichten)

X