Menu Sluiten

Ontmoeting en verdieping

Gesprekskring

De gesprekskring is bedoeld voor toerusting van de gemeente. Er wordt eenmaal per maand – op donderdagavond – bijeengekomen.
Plaats: bovenzaal van het verenigingsgebouw “de Ark”, aanvang 20.00 uur. 

De predikant (ds. H.J. van der Veen) die de kring leidt, geeft een inleiding of toelichting op het te bespreken hoofdstuk uit het gekozen boek. Dit seizoen willen we met elkaar nadenken over het boek: “Jezus huilde, bijbelstudies over emoties”. Daarna volgt een bespreking in kleine groepen. Vervolgens wordt plenair teruggekeken en rond 21.45 uur wordt er afgesloten.

Allen hartelijk welkom! 

November, 2023

No Events

X