Menu Sluiten

de kerk voor u

Pinkstermarkt

De jaarlijkse markt op de zaterdag voor Pinksteren dateert van jaren her. De opbrengst heeft in eerste instantie een diaconale bestemming. 

Elk jaar wordt een oproep gedaan om één en ander apart te houden voor de markt (huisraad, gebruiksvoorwerpen, boeken enz.). De door u bewaarde spullen worden enige tijd vóór de datum, waarop de markt gehouden wordt, huis-aan-huis opgehaald. Met allerlei vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij het comité.

E: pinkstermarkt@hervormdgoedereede.nl

Monumentenmarkt

Op de tweede zaterdag in september is de landelijke Monumentendag. Dan wordt onze markt gehouden rondom de kerk en in de Ark is meestal iets te bezichtigen. Er zijn allerlei kraampjes met eten en drinken, kaarten en planten, spelletjes, enz. (het is geen rommelmarkt). Ook de kerk is open en vrij toegankelijk – daar wordt gemusiceerd en kan men luisteren en rondkijken. Het kenmerkende van deze dag is het “samen-gemeente-zijn” en de goede sfeer, die ook mag uitstralen naar anderen. 

De baten zijn voor het in stand houden van de kerk (College van Kerkrentmeesters). 

E: monumentenmarkt@hervormdgoedereede.nl

X