Menu Sluiten

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website hervormdgoedereede.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Hervormde gemeente Goedereede neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website de benodigde zorgvuldigheid in acht en maakt daarbij gebruik van (externe) bronnen die betrouwbaar geacht worden.

De Hervormde gemeente Goedereede wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Hervormde gemeente Goedereede links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Hervormde gemeente Goedereede worden aanbevolen. De Hervormde gemeente Goedereede aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

De Hervormde gemeente Goedereede behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Hervormde gemeente Goedereede behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een onvolkomenheid in een van onze systemen zit. Als u een onvolkomenheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen. Dit kunt u doen door dit te melden via info@hervormdgoedereede.nl.

X