Menu Sluiten

over ons

De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers.

In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, te onderscheiden in:

 • Predikant;
 • Ouderlingen;
 • Diakenen.

Met het oog op de vervulling van de te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast. De Hervormde gemeente Goedereede wordt gediend door één predikant, vijf ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen. Daarnaast is er één kerkrentmeester werkzaam.

Leiding geven

De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13.

Daarbij gaat het om:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Wijkindelingen

Uw wijkouderling leeft graag met u mee in verdriet en vreugde. Houdt hem daarom op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen. Hij probeert met een vaste regelmaat in ieder huis van zijn wijk een bezoek te brengen, samen met een andere broeder van de kerkenraad.

Wijk 1:
Bekaf, Melkdijkje, Mariadijk, Charbonstraat, Hongaarseplein, Noordzijde Haven, Tramslop, Zuidzijde Haven, Toepad, Oostenrijksestraat, Tramlijnweg, Westerloostraat, Groenmarkt, De Pad, Catharinastraat, Kinderdijk, Provincialeweg, Altena, Blienkerd, Capellerij, Doornmeet, Beresteyn, Braggert, Geuzenpad, Looheul, Nieuwe Oostdijk, Waterpoort en diverse adressen in Ouddorp.

Wijk 2:
Hoofdpoortstraat, Hoofdpoortplantsoen, Jongkoenstraat, Kortewenden, De Stove, Tolland, de Tuinen, Venkelstraat, Waterpoortstraat, Nieuw Westerloose Galgeweg en diverse adressen in Ouddorp.

Wijk 3:
Breenstraat, Blauwe Distelstraat, Duinroosplein, Het Dijkje, Haveneind, Zuid Havendijk, Oostdijkseweg, Hondsweg, Hofdijksweg, Goereeseweg, Molenstraat, Nieuwstraat, `t Klooster, Markt, Spuidijk, Pieterstraat, Torenslop, Kerkpad, Kerkstraat, Varkensmarkt, Achterstraat, Doelweg, Hoofddijk, Klaverseweg en diverse adressen ten oosten van Goedereede.

Moderamen

Het moderamen (meervoud: moderamina) is in de protestantse kerk de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal niveau. Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

Het moderamen bestaat uit de volgende kerkenraadsleden:

 • Predikant, ds. L.W. den Boer;
 • Scriba, Jan Tanis;
 • Voorzitter, Niels Maijers;
 • Ouderling-kerkrentmeester, Leon van der Ham;
 • Diaken, Wilco Hoffman.
X