Menu Sluiten

op zondag

Rondom de kerkdiensten

Zingen na de dienst

Minimaal zes keer per jaar is er op zondagavond, na de eredienst, een halfuurtje zingen met elkaar. De liturgie is vooraf samengesteld en bestaat uit het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

 

Collectemunten

Bij alle collecten, ook die bij het club- en kringwerk, kan gebruik gemaakt worden van collectemunten. Deze zijn verkrijgbaar op de eerste maandagavond van de maand in “De Ark” tussen 19:00 en 20:00 uur. Door de munten te gebruiken komen ook de normale collecten in aanmerking voor verrekening met de belastingdienst onder de rubriek “giften”. Als bewijs hiervoor geldt uw bankafschrift.

De prijs van een zakje collectemunten (groen of rood) is €30,00. In één zakje zitten 22 groene of 40 rode munten. De waarde van collectemunten is vastgesteld per 01/01/2016 en is voor 2017 en 2018 gelijk gebleven.

X