Menu Sluiten

op zondag

Rondom de kerkdiensten

 

Collectemunten

Bij alle collecten, ook die bij het club- en kringwerk, kan gebruik gemaakt worden van collectemunten. Deze zijn verkrijgbaar op de eerste maandagavond van de maand in “De Ark” tussen 19:00 en 20:00 uur. Door de munten te gebruiken komen ook de normale collecten in aanmerking voor verrekening met de belastingdienst onder de rubriek “giften”. Als bewijs hiervoor geldt uw bankafschrift.

De prijs van een zakje collectemunten (groen of rood) is €30,00. In één zakje zitten 20 groene of 38 rode munten. De waarde van collectemunten is vastgesteld per 01/01/2021 en is voor 2022 en 2023 gelijk gebleven.

X