Menu Sluiten

preekrooster

Het maken van een preekrooster is een verantwoordelijk werk, dat veel meer vraagt dan punctualiteit. Wie predikanten en andere voorgangers uitnodigt om in die erediensten voor te gaan waarin de eigen predikant een vrije beurt heeft, moet zicht hebben op wat de prediking en de eredienst in de kern zijn en moet oog hebben voor de vreugden en noden, voor de gemeente als geheel.

Elk jaar wordt er een rooster opgesteld en bijgehouden door de preekregelaar(s). Gedurende het jaar kan het voorkomen dat toegezegde preekbeurten door omstandigheden komen te vervallen. 

X