Menu Sluiten

welkom

op de website van de Hervormde gemeente Goedereede

Sinds de Reformatie is in Goedereede een Hervormd-Gereformeerde Kerk gevestigd, die haar diensten houdt in de dorpskerk aan het Kerkpad. Vanaf 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk te Goedereede voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en draagt de naam Hervormde gemeente Goedereede. De PKN is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Agenda

Juli, 2020

12jul10:0011:30kerkdienst - belijdenisdienstds. H.J. van der Veen, Sliedrecht10:00 - 11:30

12jul18:3020:00kerkdienstds. A. Vastenhoud, Dinteloord18:30 - 20:00

19jul10:0011:30kerkdienstdr. M. van Campen, Ede10:00 - 11:30

Digitale collecte voor Diaconie en Kerkrentmeesterlijk beheer

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezakken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Twee aandachtspunten zijn hierbij:

 • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van SamenGoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
 • De gemeenteleden moeten bij gebruik van de QR-code kiezen voor de website en niet van de kerkgeld app. 

Vanaf D.V. 1 juli worden er weer kerkdiensten gehouden waarbij maximaal 100 gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Voor deze diensten dient u zich aan te melden. Indien u ingedeeld wordt ontvangt u dan voor de betreffende dienst een uitnodiging.

De uitzendingen / kerkdiensten zijn online te volgen via:

In verband met de coronacrisis zal er voorlopig geen “Het Baken” uitgegeven worden.

MEDEDELING, update 03-06-2020:

Geachte gemeenteleden,

De PKN adviseert gemeenten om vanaf 1 juni, naast online vieren, samen te komen met maximaal 30 gemeenteleden. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Ook wij willen op deze manier invulling gaan geven aan de kerkdiensten in juni. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. In juni zijn er elke zondag twee kerkdiensten en u kunt zich (als gezin) opgeven om één van de kerkdiensten bij te wonen. Vooralsnog zal er geen kinderoppas zijn tijdens de kerkdienst.

Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan bij Leon van der Ham op de woensdag of donderdag voorafgaand aan de dienst die u zou willen bezoeken. Dit kan via de app, de telefoon (06-22457667) en email (l.vanderham@hervormdgoedereede.nl. Geef dan uw naam door, welke dienst u zou willen bijwonen en met hoeveel personen. Iedereen die welkom is in een bepaalde dienst ontvangt daarvoor een uitnodiging. Als je niet wordt uitgenodigd kunt u zich de week daarop opnieuw aanmelden.

Basisregels bij de versoepeling. De kerk wil het virus niet verder verspreiden, toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden en vooralsnog is er  geen gezamenlijke zang en verzoeken ook wij gemeenteleden met klachten en zij die behoren tot de risicogroep thuis te blijven en zich dan ook niet op te geven!

Rondom de kerkdiensten

 • Tot 1 juli 2020 worden online kerkdiensten verzorgd, waarbij maximaal 30 gemeenteleden aanwezig mogen zijn. 

Pastoraat

 • Pastorale bezoeken aan ouderen en huisbezoeken worden beperkt tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
 • Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch gevoerd worden.

Communicatie

 • Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar deze website.
 • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

Collecteren

 • U kunt uw bijdrage voor de collecten overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters:
  • IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede
  • IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat deze situatie een grote impact heeft op het gemeenteleven. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen. Daarnaast moeten we met elkaar zeker blijven omzien naar de ouderen in de gemeente en nagaan wat we evt. voor hen zouden kunnen betekenen. Laten we hen in deze bijzondere omstandigheden niet vergeten.

U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

kerkomroep

live uitzendingen en opgeslagen diensten

Laatste nieuws

X