Menu Sluiten

welkom

op de website van de Hervormde gemeente Goedereede

Sinds de Reformatie is in Goedereede een Hervormd-Gereformeerde Kerk gevestigd, die haar diensten houdt in de dorpskerk aan het Kerkpad. Vanaf 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk te Goedereede voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en draagt de naam Hervormde gemeente Goedereede. De PKN is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Digitale collecte voor Diaconie en Kerkrentmeesterlijk beheer

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezakken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Twee aandachtspunten zijn hierbij:

 • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van SamenGoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
 • De gemeenteleden moeten bij gebruik van de QR-code kiezen voor de website en niet van de kerkgeld app. 

Vanaf 1 juni j.l. worden er weer kerkdiensten gehouden waarbij maximaal 30 gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Voor deze diensten dient u zich aan te melden. Indien u ingedeeld wordt ontvangt u dan voor de betreffende dienst een uitnodiging.

De uitzendingen / kerkdiensten zijn online te volgen via:

Woensdag 3 juni: 

19:15 – 19:45 uur – Uitzending via kerkomroep/KWR gebedsdienst Hervormde gemeente Dirksland

 

Vrijdag 5 juni: 

10:45 – 11:15 uur – Uitzending via kerkomroep/KWR gebedsdienst Hervormde gemeente Dirksland

 

Zondag 7 juni:

10:00 uur – ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

18:30 uur – ds. K. Timmerman, Dirksland

 

Dinsdag 9 juni: 

19:30 – 20:30 uur – Muzikaal moment – orgel/piano, dwarsfluit en viool

 

In verband met de coronacrisis zal er voorlopig geen “Het Baken” uitgegeven worden.

MEDEDELING, update 06-04-2020 – 12:00 uur:

Geachte gemeenteleden,

Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kerkenraad heeft besloten om de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN op te volgen die vooralsnog tot D.V. 1 juni a.s. van kracht zullen zijn. Dit heeft de volgende gevolgen voor de kerkdiensten en voor het gemeenteleven.
 

Rondom de kerkdiensten

 • Tot 1 juni 2020 worden uitsluitend online kerkdiensten verzorgd, vooraf zullen enkele actuele afkondigingen gedaan worden. Tijdens de morgendienst proberen we het huidige preekrooster te volgen. De avonddienst kan een eerder opgenomen dienst uit onze eigen gemeente of een andere gemeente zijn. 

Pastoraat

 • Pastorale bezoeken aan ouderen en huisbezoeken worden beperkt tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
 • Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch gevoerd worden.

Gemeenteleven

 • Alle activiteiten vinden geen doorgang tot 1 juni 2020.

Communicatie

 • Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar deze website.
 • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

Collecteren

 • U kunt uw bijdrage voor de collecten overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters:
  • IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede
  • IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat de bovengenoemde maatregelen een grote impact hebben. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen. Daarnaast moeten we met elkaar zeker blijven omzien naar de ouderen in de gemeente en nagaan wat we evt. voor hen zouden kunnen betekenen. Laten we hen in deze bijzondere omstandigheden niet vergeten.

U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Agenda

Juni, 2020

18jun19:3022:00KR vergadering19:30 - 22:00

26jun19:3020:15Bezinning Heilig Avondmaal19:30 - 20:15

kerkomroep

live uitzendingen en opgeslagen diensten

Laatste nieuws

X