Menu Sluiten

welkom

op de website van de Hervormde gemeente Goedereede

Sinds de Reformatie is in Goedereede een Hervormd-Gereformeerde Kerk gevestigd, die haar diensten houdt in de dorpskerk aan het Kerkpad. Vanaf 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk te Goedereede voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en draagt de naam Hervormde gemeente Goedereede. De PKN is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Agenda

September, 2020

27sep10:0011:30kerkdienst (opening winterwerk)ds. M.J. Tekelenburg, Monster10:00 - 11:30

27sep18:3020:00kerkdienstprop. F.A. Visser, Nieuwerkerk18:30 - 20:00

Collectezakken

Collecte voor Diaconie en Kerkrentmeesterlijk beheer

Het digitaal overmaken via SamenGoedDoen was een service welke gratis aangeboden werd door SKG Collect. Per 1 oktober stopt deze gratis service. Daarom willen wij u vragen uw bijdrage per bank over te maken op:

College van Kerkrentmeesters:
IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

College van Diakenen:
IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede

Vanaf D.V. 1 juli worden er weer kerkdiensten gehouden waarbij maximaal 100 gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Voor deze diensten dient u zich aan te melden. Indien u ingedeeld wordt ontvangt u dan voor de betreffende dienst een uitnodiging.

De uitzendingen / kerkdiensten zijn online te volgen via:

MEDEDELING, update 15-07-2020:

Geachte gemeenteleden,

Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard.  Daarmee vervalt de eerdere beperking dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen tegelijk een kerkdienst zouden mogen bijwonen.

Voor kerken die meer dan honderd mensen willen toelaten geldt dat de kerkgangers zich vooraf moeten registeren. Verder moet er vooraf (bij aanmelding of bij binnenkomst) worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben. Ook moeten er vaste plekken zijn aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten. Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan tot uiterlijk donderdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de dienst die u zou willen bezoeken. Dit kan bij voorkeur via het formulier op de website of via Leon van der Ham (06-22457667 of l.vanderham@hervormdgoedereede.nl). Geef dan uw naam door, welke dienst u zou willen bijwonen en met hoeveel personen. Iedereen die welkom is in een bepaalde dienst ontvangt daarvoor een uitnodiging. Als je niet wordt uitgenodigd kunt u zich de week daarop opnieuw aanmelden.

De kerkenraad wil graag dat het bezoeken van de kerk veilig is. Daarbij is niet alleen 1,5 meter afstand van belang, maar ook dat iedereen zichzelf afvraagt, of het verantwoord is om naar de kerk te gaan. Door het RIVM zijn een viertal triage vragen opgesteld. Wanneer één van de vragen zoals hieronder is genoemd met een ‘ja’ wordt beantwoord, dan kan de kerk niet bezocht worden.

 • Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die behoren tot een risicogroep met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: chronische luchtweg- en/of longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat.

Communicatie

 • Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar deze website.
 • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

Collecteren

 • Voor de gemeenteleden welke aanwezig zijn in de kerk zal de collecte bij de uitgang plaatsvinden. 
 • U kunt uw bijdrage voor de collecten ook digitaal overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters:
  • IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede
  • IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat richtlijnen kunnen veranderen en probeert hier zo adequaat meet om te gaan. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen. Daarnaast moeten we met elkaar zeker blijven omzien naar de ouderen in de gemeente en nagaan wat we evt. voor hen zouden kunnen betekenen. Laten we hen in deze bijzondere omstandigheden niet vergeten.

U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

kerkomroep

live uitzendingen en opgeslagen diensten

Laatste nieuws

X