Menu Sluiten

welkom

op de website van de Hervormde gemeente Goedereede

Sinds de Reformatie is in Goedereede een Hervormd-Gereformeerde Kerk gevestigd, die haar diensten houdt in de dorpskerk aan het Kerkpad. Vanaf 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk te Goedereede voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en draagt de naam Hervormde gemeente Goedereede. De PKN is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Crèche / Opstap

De crèche is er voor de kinderen van 0 – 6 jaar, zodat beide ouders de morgendienst gezamenlijk kunnen bijwonen. Ouders kunnen er zelf voor kiezen of ze hun kinderen naar de crèche brengen of niet. De kerkenraad wil graag de oudste kinderen van de crèche (d.w.z. de kinderen van 3-6 jaar) op een eenvoudige manier iets meegeven vanuit de Bijbel. In overleg met de leiding van de crèche is daarom voor de methode Opstap gekozen. Kinderen uit de doelgroep die in de kerk zitten kunnen tijdens de collecte naar de crèche gebracht worden. Na de dienst mogen de kinderen daar weer opgehaald worden. 

Collectezakken

Collecte voor Diaconie en Kerkrentmeesterlijk beheer

Wij verzoeken u uw bijdrage per bank over te maken op:

College van Diakenen:
IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede

College van Kerkrentmeesters:
IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

01/01/2024: de prijs van een zakje munten is €35,00. In een “groen” zakje zitten 22 munten (€1,59 p/st) en in een “rood” zakje zitten 42 munten (€0,83 p/st).

kerkomroep

live uitzendingen en opgeslagen diensten

Laatste nieuws

X