Menu Sluiten

Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Bidt en Werkt”

Agenda

Geen evenementen gevonden op dit tijdstip

Informatie

De vrouwenvereniging komt elke twee weken op maandagavond bij elkaar in verenigingsgebouw “De Ark”. Aan de hand van Bijbelstudies welke staan in het blad “De Hervormde vrouw”, dat uitgegeven wordt door de Hervormde Vrouwenbond, wordt elke keer over een onderwerp gediscussieerd.

De groep bestaat uit jongere én oudere gemeenteleden, schroom dus niet om als jongere of oudere vrouw aan te schuiven bij de vrouwenvereniging.

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Op de laatste donderdag van september wordt de jaarlijkse Bondsdag te Barneveld gehouden. Uit heel het land komen dan honderden vrouwen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Zie eventueel voor meer informatie op www.hervormdevrouwenbond.nl.

Het logo van de vrouwenbond bestaat uit vrouwen rondom een geopende Bijbel. Daarvoor is ontmoeting belangrijk.

Contactpersoon: …
T: …
E: vrouwenvereniging@hervormdgoedereede.nl

X