Menu Sluiten

over ons

Kerkzegel

Johannes 1 vers 5: ”En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.”

Het kerkzegel toont een schip met volle zeilen op de rede voor Goedereede en de prachtige toren (in gebruik geweest als vuurtoren). Op de mast een vlag waarop het Chi-Rho teken staat afgebeeld. Het Chi-Rho teken is het symbool van “Christus”. In het Grieks vormt de “X” de letters “CH” en de “P” de letter “R”.

De oorsprong van het Chi-Rho teken, ligt in de volgende gebeurtenis: Na de overwinning bij de slag om de Milvische Brug bij Rome, koos Keizer Constantijn de Grote voor het christelijk geloof. Op 28 oktober 312 stelden twee legers zich op bij de Pons Milvius, een brug over de Tiber een paar kilometer voor Rome. Het ene leger werd geleid door Maxentius, het andere door Constantijn. De inzet was de heerschappij over het westelijk gedeelte van het Romeinse Rijk. Ondanks dat het leger van Constantijn veel kleiner was behaalde hij toch de overwinning en werd Maxentius gedood. De overwinning was volgens Constantijn te danken aan de God van de Christenen. Daarom verbond de Keizer zich aan de christelijke gemeenschap in zijn Rijk.

Het gebruik van kerkzegels gaat terug tot de Middeleeuwen. Zij diende als teken van bekrachtiging, tot verzekering van echtheid, dan wel als naamteken ter herkenning. In de eerste Protestantse Synode in ons land (1578) werden de hervormde gemeenten gewezen op het belang van het eigen kerkzegel. Dit belang werd nog eens onderstreept middels een Koninklijk Besluit van 4 maart 1817 door Koning Willem l. Zelfs tot vandaag de dag worden nog steeds kerkzegels gecreëerd.

Uit de beschrijving van de kerkzegels van de Nederlands Hervormde Kerk, getiteld “Als een lelie onder de Doornen” door T.L. Korporaal, blijkt dat ons kerkzegel ter registratie is aangeboden op 7 november 1945 door ds. J. Ewoldt. Hij schrijft dat de tekst uit Johannes 1:5, “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen” behalve de voor de hand liggende betekenis nog een diepere zin heeft. Goeree was volgens oude gegevens en ook blijkens het opschrift op de grote torenklok, vroeger Rooms. Het licht van de Reformatie schijnt nu weer en is door de duisternis heen gebroken. Mede dankzij dit historische feit werd deze tekst gekozen.

X