Menu Sluiten

ontmoeting en verdieping

Huisbijbelkring

De huiskringen zijn een paar jaar geleden gestart vanuit de vraag om door te kunnen groeien in je geloof, door in kleine groepen met elkaar te spreken over Gods Woord. Het is de bedoeling om zo samen te werken aan betrokkenheid op God en zijn Woord, betrokkenheid op elkaar en op de wereld.

De huiskringen bestaan uit ca. 8 personen en komen 1 x per maand op wisselende locaties (thuis) bij elkaar. Een kleine groep en een thuissituatie werkt voor velen drempelverlagend, waardoor men makkelijker over het persoonlijk geloof praat. De avonden vangen aan om 19.45 uur en eindigen om 21.30 uur. Het streven is dat alle leden van de kring om de beurt een hoofdstuk voorbereiden. De gastvrouw/heer is per definitie geen gespreksleid(st)er.

De avondindeling kan er als volgt uitzien:

  • Inloop/koffie;
  • Gebed;
  • Zingen;
  • Behandeling thema door gespreksleider (a.d.h.v. een boekje);
  • Beantwoorden van vragen;
  • Zingen;
  • Dankgebed.

Deze indeling kan per groep verschillen, doch belangrijk is een vaste structuur te hebben, waarbij de bovenstaande onderdelen, in welke volgorde dan ook, terugkomen.

Iedere huiskring heeft een gespreksleid(st)er. De gespreksleider is in eerste instantie gewoon deelnemer aan de huiskring. Daarnaast heeft hij de diverse taken. Zo maakt de groep bijvoorbeeld onder begeleiding van de gespreksleider een keuze uit dit beschikbare materiaal.

Voor meer informatie over de huiskringen kunt u contact opnemen met N.M.C. (Niels) Maijers, telefoon 0187 487850.

X