Menu Sluiten

op zondag

Crèche

Hoezeer de overtuiging leeft dat de kerkdienst het hart van de gemeente vormt mag blijken uit het bestaan van een crèche tijdens de morgendienst. Zo kunnen vaders en moeders samen het Woord horen, bidden en zingen. Ouders kunnen hun jonge kinderen aan de oppas toevertrouwen. De kinderen horen een bijbelverhaal en mogen een kleurplaat inkleuren. Ook wordt er voor gezorgd dat de kinderen een keer drinken krijgen.

Aan de oppassers is verzocht om een half uur voor de dienst aanwezig te willen zijn in “de Ark”. Van de ouders, die van deze dienst gebruik maken, wordt verwacht dat zij, op hun beurt, bereid zijn enkele oppasbeurten voor hun rekening te nemen. 

X