Menu Sluiten

Privacy statement

Hervormde gemeente Goedereede

Bij bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via formulieren die u hebt ingevuld. De Hervormde gemeente Goedereede waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door de Hervormde gemeente Goedereede beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de Hervormde gemeente Goedereede informatie ten behoeve van een efficiënt en effectief gebruik van deze website. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen de bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie over de Hervormde gemeente Goedereede. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van de Hervormde gemeente Goedereede kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Hervormde gemeente Goedereede uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming via privacy@hervormdgoedereede.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

De Hervormde gemeente Goedereede behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Verantwoording

Deze website is gebouwd in opdracht van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Goedereede.

X