Menu Sluiten

ANBI

De Hervormde gemeente Goedereede is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom mag een ieder die een gift geeft aan de Hervormde gemeente Goedereede dit onder een aantal voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans, maar ook voor gewone giften of periodieke giften. De voorwaarden voor aftrekbaarheid van periodieke giften zijn gunstiger dan voor gewone giften.

Omdat de Hervormde gemeente Goedereede een ANBI-status heeft, betekent dit bovendien dat de Hervormde gemeente Goedereede geen belasting hoeft te betalen over schenkingen of erfenissen.

De Hervormde gemeente Goedereede is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens kunt u hieronder vinden.

X