Menu Sluiten

Jan Bezuijen en Henk Tebrugge 25 jaar organist

Tijdens de gemeenteavond van 15 januari j.l. zijn de organisten Jan Bezuijen en Henk Tebrugge gehuldigd omdat zij 25 jaar hun taak als organist vervullen.

Na een korte toespraak ontvingen zij uit handen van ouderling-kerkrentmeester Leon van der Ham de zilveren draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en werd ook de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Het onderscheidingsteken geeft uitdrukking aan het werk dat de organisten tot opbouw van de gemeente hebben willen en kunnen verrichten.

Namens de gemeente worden beide organisten hiervoor hartelijk dank gezegd.

X