Menu Sluiten

Beroepingswerk – 2

Update 23-09-2020: Na positieve stemming hedenavond zal er een beroep worden uitgebracht op ds. L.W. den Boer uit Sliedrecht. Bezwaar tegen de gevolgde procedure kan tot DV maandag 28 september 20:00 uur worden ingediend bij de scriba.

De kerkenraad is voornemens een beroep uit te brengen op ds. L.W. den Boer uit Sliedrecht.

Op DV zondagavond 20 september komt ds. Den Boer op beroep preken in Goedereede (Deze dienst staat in het teken van dankzegging op het gevierde Heilig Avondmaal).

Woensdagavond 23 september om 19:30 uur willen we een lidmatenvergadering houden waarin de kerkenraad u informeert over de beroepingsprocedure en de gesprekken die er geweest zijn. Daarna wordt er een stemming gehouden over de voorgedragen predikant.

Na positieve stemming gaat direct aansluitend de bezwaarperiode in. Tot en met maandag 28 september 20.00 kunt u bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure.

Als er geen bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure kan dinsdag 29 september het beroep in gaan. Uiterlijk dinsdag 20 oktober dient de dominee zijn beslissing aan onze gemeente kenbaar te maken.

X