Menu Sluiten

Beroepingswerk

april 2020

Aan              : leden van de Hervormde gemeente Goedereede

Betreft         : Beroepingswerk

Beste gemeenteleden,

Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het beroepingswerk. Ondanks de vele andere zorgen die ons heden ten dage bezig kunnen houden, vinden wij het belangrijk dat ook het beroepingswerk doorgaat. Het is zaak dat Gods Woord vanaf de kansel klinkt en het pastorale werk de aandacht krijgt. Als kerkenraad hebben wij besloten dat we de lijsten met kandidaten daarom bezorgen bij de belijdende leden. Wij geven u daarmee de mogelijkheid om uw voorkeur bekend te maken.

Tijdens de gemeenteavonden hebben wij toegezegd dat wij ook de inbreng van overige leden mee zouden nemen in de lijst van de kandidaten waar we mee verder gaan. Daarom kunnen overige leden bij de inleveradressen (zie onderstaand) een lijst ophalen. Dit is tijdens de afkondigingen bekendgemaakt en zal ook op de website/app-groep bekendgemaakt worden. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven om kandidaten in te dienen.

De lijst van kandidaten die u hierachter aantreft is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat enkele (actuele) wijzigingen nog niet zijn verwerkt. Mocht u kandidaten missen dan kunt u die zelf toevoegen onder aan de lijst. Het is de bedoeling dat ieder lid afzonderlijk de complete lijst weer inlevert. Dit om te voorkomen dat de persoonlijke gegevens die op de lijst staan voor andere doeleinden gebruikt worden. Ga dus zorgvuldig om met deze lijst en, als u geen gebruik maakt van uw recht om kandidaten in te dienen, dan verzoeken wij u deze lijst te vernietigen.

Inleveradressen en adressen waar extra lijsten opgehaald kunnen worden:

Ouddorp J. Klepper Hofdijksweg 26
Goedereede L. van der Ham Jongkoenstraat 3
Goedereede Havenhoofd J. Tanis Breenstraat 37

Ook de profielschets van de predikant is bijgevoegd.

Uw reacties zien wij uiterlijk D.V. dinsdag 5 mei voor 12.00 uur met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Jan Tanis

Scriba Hervormde gemeente Goedereede

X