Menu Sluiten

Corona virus

BELANGRIJKE MEDEDELING, update 17-03-2020 – 7:00 uur:

Geachte gemeenteleden,

Op zondag 15 maart j.l. heeft onze overheid extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze richtlijnen van het RIVM zijn vooralsnog van kracht tot D.V. 6 april. Dit heeft de ingrijpende gevolgen voor de kerkdiensten en voor het gemeenteleven.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Goedereede heeft besloten om op de zondagen 15, 22, 29 maart en 5 april geen bijeenkomsten te houden in het kerkgebouw en het verenigingsgebouw. Daarnaast is besloten om alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen tot die tijd stop te zetten.

Rondom de kerkdiensten

  • Tijdens de reguliere kerktijden (10.00 uur en 18:30 uur) zal er via de kerkomroep een eerder opgenomen kerkdienst uitgezonden worden, vooraf zullen enkele actuele eigen afkondigingen gedaan worden. De kerkdienst kan uit onze eigen gemeente of een andere gemeente zijn. Mocht de website kerkomroep overbelast raken dan is het mogelijk om de preken voor eigen gebruik te downloaden.

Pastoraat

  • Pastorale bezoeken aan ouderen en huisbezoeken worden beperkt tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
  • Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch gevoerd worden.

Gemeenteleven

  • Het verenigingswerk, kringwerk, de zondagsschool en de catechese zijn tot nadere berichtgeving afgelast.

Communicatie

  • Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
  • Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar deze website.
  • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat de bovengenoemde maatregelen een grote impact hebben. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen. Daarnaast moeten we met elkaar zeker blijven omzien naar de ouderen in de gemeente en nagaan wat we evt. voor hen zouden kunnen betekenen. Laten we hen in deze bijzondere omstandigheden niet vergeten.

U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

X