Menu Sluiten

COVID-19 – update 02-08-2021

Geachte gemeenteleden,

De versoepelingen die vanaf zaterdag 26 juni doorgevoerd worden hebben ook gevolgen voor de kerkdiensten. Basisregels blijven gelden en per lokatie dient beoordeeld te worden of extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Omdat het lastig is om bij de entree en in de gangpaden 1,5 meter afstand aan te houden verzoeken wij u bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. Daarnaast willen wij u vragen om de eerste plaats naast looppaden vrij te houden. Samenzang vinden wij verantwoord omdat de kerk voldoende hoog is en er geventileerd kan worden. Het aantal personen dat wij een plaats geven zal ook meer worden, hierbij dient de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen te worden. Om te voorkomen dat iedereen 5 minuten voor tijd binnenkomt zullen wij tijdsblokken aangeven wanneer u verwacht wordt. Let bij het verlaten van de kerk op de aanwijzingen van de kosters en houd voldoende afstand. 

 Alle overige activiteiten, zoals crèche, gaan tot nader bericht niet door.

Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden en worden, als er plaats is, daarna uitgenodigd. Verder moet er vooraf (bij aanmelding of bij binnenkomst) worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben. Er zijn vaste plekken aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten. Bij binnenkomst wordt iedereen verzocht een mondkapje op te zetten, indien u op uw plaats zit mag deze weer af. Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. 

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan tot uiterlijk donderdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de dienst die u zou willen bezoeken. Dit kan bij voorkeur via het formulier op de website of via Leon van der Ham (06-22457667 of l.vanderham@hervormdgoedereede.nl). Geef dan uw naam door, welke dienst u zou willen bijwonen en met hoeveel personen. Iedereen die welkom is in een bepaalde dienst ontvangt daarvoor een uitnodiging. Als je niet wordt uitgenodigd kunt u zich de week daarop opnieuw aanmelden.

De kerkenraad wil graag dat het bezoeken van de kerk veilig is. Daarbij is niet alleen 1,5 meter afstand van belang, maar ook dat iedereen zichzelf afvraagt, of het verantwoord is om naar de kerk te gaan. Door het RIVM zijn aantal triage vragen opgesteld. Indien u één van de vragen met “ja” moet beantwoorden dan verzoeken wij u de kerkdiensten nog niet te bezoeken.

 • Had u één of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Bent u in quarantaine omdat u:
  – een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
  – bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  – bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die behoren tot een risicogroep met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: chronische luchtweg- en/of longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat.

Communicatie

 • Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar deze website.
 • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

Collecteren

 • Voor de gemeenteleden welke aanwezig zijn in de kerk zal de collecte bij de uitgang plaatsvinden. 
 • U kunt uw bijdrage voor de collecten ook digitaal overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters:
  • IBAN: NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie Herv. gem. Goedereede
  • IBAN: NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. gem. Goedereede

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat richtlijnen  aan verandering onderhevig zijn en probeert hier zo adequaat mee om te gaan. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

X